اگر نظرتون طوری‌ست که به جواب نیاز داره، رد و نشونی از خودتون بذارید لطفا، ممنون :)