هـر چہ زیبایـے و خوبـے 

ڪہ دلـم تشنہ اوستـ 

مثل گل، صحبت دوستـ 

مثل پـــــرواز کبـوتر

مے و موسیقے و مہتاب و کتاب

کوه، دریا، جنگل، یاس، سحر

این همـــــہ یڪ سو، یڪ سوی دگـــر

چہـــره همچو گل تازه تـُـو

دوست دارم همــــہ عالَم را لیڪ

هیـــچ کس را نہ بہ اندازه تـُـو


#فریدون مشیری


شباهت من و تــُــو هرچہ بود ثابت کرد

کہ فصل مشترڪ عشـــق و عقـل تنهایـےستـ 


#فاضل نظری


گر بخوانے پادشاهے ور برانے بنده‌ایـــــم

رای ما سودی ندارد تا نباشد رای تـُـو 

ما قلـم در سر کشیدیم اختیار خویش را

نفس ما قربان تـُـوست و رخت ما یغمای تـُـو


#سعدی


شادم تصـور مےکنے وقتے ندانے

لبخندهای شادی و غـَم فرق دارند


#فاضل نظری

 

 +   اون پیرمرده که معرف حضورتون هست، بوی یاس، حوضِ آب و دو قطره بارونِ بهاری، دلخوشی‌های خوابگاهیِ این روزام. فقط اگه شرایط آب و هواییِ هم‌اتاقیم هم مثل من بود و میشد که پنکه کلا روشن باشه، خیلی بهتر می‌شد! :)

+ در مقایسه با اکثر دوستای صمیمی‌م من میتونم سمت چپی باشم و اونا سمت راستی!:دی(به لحاظ قد عرض می‌کنم!)